Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội còn hơn 4.000 hộ nghèo đến 2021 vẫn không thay đổi
26/01/2021 07:16
(HanoiTV) - Theo Quyết định số 472/QĐ-UBND, đến thời điểm cuối năm 2020, toàn thành phố còn hơn 4.000 hộ nghèo (chủ yếu là các trường hợp không có khả năng tự thoát nghèo).

Theo Quyết định số 472/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020 do UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành, đến thời điểm cuối năm 2020, toàn thành phố còn hơn 4.000 hộ nghèo (chủ yếu là các trường hợp không có khả năng tự thoát nghèo), đạt mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo và còn hơn 31.000 hộ cận nghèo (bằng 1,5% tổng số hộ).

Cũng theo Quyết định số 472/QĐ-UBND, tiêu chuẩn để xác định và thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 trên địa bàn Hà Nội không thay đổi so với năm 2020.

Như vậy, hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội là hộ thiếu hụt một số dịch vụ xã hội cơ bản, có thu nhập dưới 1,1 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Những hộ này thiếu hụt một số dịch vụ xã hội cơ bản.

Từ khóa: Hộ nghèo Hà Nội4000 Hà nội chưa thoát nghèochính sách đối với hộ nghèo Hà Nội