Xem video Hà Nội của chúng ta: Nước Nga trong lòng người Hà Nội Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Hà Nội của chúng ta: Nước Nga trong lòng người Hà Nội
06/11/2017 14:23