Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI
03/09/2018 09:25
(HanoiTV) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 8 tháng năm 2018, Việt Nam đã thu hút được 24,35 tỷ USD, trong đó, Hà Nội là địa phương dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tính đến ngày 20/08/2018, Việt Nam có 1.918 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với số vốn đăng ký gần 13,5 tỷ USD, tăng 18,1% về số dự án, tăng 0,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 736 lượt dự án FDI đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn tăng thêm đạt 5,58 tỷ USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của các dự án FDI trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 19,06 tỷ USD. Hà Nội là địa phương có số vốn đăng ký lớn nhất với 5,1 tỷ USD, chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Trong số 66 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng năm nay, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 5,84 tỷ USD, chiếm 43,4% tổng vốn đăng ký cấp mới.

HanoiTV

Từ khóa: