Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội đẩy mạnh xúc tiến đầu tư
12/07/2020 20:45
(HanoiTV) - Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng mà thành phố đã đề ra trong giai đoạn 2016-2020 đó là đưa GRDP tăng từ 8,5-9%/năm. Theo đó trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thành phố đã có chỉ đạo cần chọn lọc những khu vực, lĩnh vực trọng tâm để thu hút và phát huy các nguồn lực đầu tư.