Gầm đường sắt trên cao trở thành bãi rác thải vật liệu xây dựng
02/11/2017 20:34