Xuống cấp các biển quảng cáo chỉ dẫn nơi công cộng
21/03/2018 20:40
Đỗ Bích Thảo
Các biển chỉ dẩn, quảng cáo được đầu tư khá tốn kém nhưng lại không được giữ gìn, bảo vệ; đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí nhiều nơi còn là chân điểm tập kết rác.