Khôi phục vườn hoa, thảm cỏ khu vực hồ Gươm
10/01/2018 20:07