Hà Nội dự kiến điều chỉnh tăng mức học phí mầm non và phổ thông
17/05/2018 20:25
(HanoiTV) - Mức thu học phí của các cấp học từ nhà trẻ đến THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2018-2019 dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện tại. Bản dự thảo về việc này đang được tổ chức lấy ý kiến và trình HĐND TP Hà Nội xem xét phê duyệt. Số tiền thu tăng thêm (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018-2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018) sẽ được sử dụng một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi cho sự nghiệp giáo dục hằng năm.