Xem video Hà Nội dự kiến điều chỉnh tăng mức học phí mầm non và phổ thông Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Hà Nội dự kiến điều chỉnh tăng mức học phí mầm non và phổ thông
17/05/2018 20:25
(HanoiTV) - Mức thu học phí của các cấp học từ nhà trẻ đến THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2018-2019 dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện tại. Bản dự thảo về việc này đang được tổ chức lấy ý kiến và trình HĐND TP Hà Nội xem xét phê duyệt. Số tiền thu tăng thêm (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018-2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018) sẽ được sử dụng một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi cho sự nghiệp giáo dục hằng năm.