Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội dùng chế phẩm Redoxy 3C làm sạch 87 hồ bị ô nhiễm
22/05/2019 19:53
(HanoiTV) - Năm 2016, Hà Nội lần đầu tiên dùng chế phẩm sinh học Redoxy 3C của CHLB Đức để xử lý ô nhiễm hồ. Đã từng có những ý kiến nghi ngờ về hiệu quả của hợp chất khá mới này, nhưng thực tế gần 3 năm qua đã chứng minh, môi trường của gần 90 hồ đã được cải thiện rất đáng kể.