Hà Nội "giải cứu" 130 hồ nước bằng chế phẩm độc quyền
10/03/2018 20:09