Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề
11/09/2019 07:25
(HanoiTV) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4526 về việc phê duyệt danh sách các làng nghề, nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2019 với mục tiêu nhằm hỗ trợ các làng nghề trên địa bàn nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ gìn bản sắc truyền thống và danh tiếng vốn có.