Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội: Hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi Covid-19
06/05/2020 12:54
(HanoiTV) – Đến thời điểm này, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Với 4 nhóm đối tượng còn lại, việc rà soát, tổng hợp danh sách còn gặp khó khăn do biến động về nhân khẩu, hộ khẩu và khai báo doanh thu.