Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội hướng tới môi trường không khói thuốc
31/05/2020 07:45
(HanoiTV) - Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020 với chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”, thành phố Hà Nội đã có nhiều giải pháp quan trọng tập trung nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong thực thi hiệu quả luật phòng chống tác hại thuốc lá.