Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội: Huy động gần 40 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
08/07/2019 10:22
(HanoiTV) - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, toàn thành phố đã huy động được hơn 39.772 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ là 58 tỷ đồng; ngân sách thành phố hơn 14.154 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 20.893 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 1.084 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn ngân sách, Hà Nội đã huy động được hơn 3.586 tỷ đồng vốn xã hội hóa, bao gồm đóng góp từ nhân dân, doanh nghiệp và hợp tác xã...

Với nguồn vốn trên, Hà Nội đã đầu tư hoàn thành nông thôn mới ở các xã chưa đạt; nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt nông thôn mới để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới... Đến nay, thành phố Hà Nội có 325/386 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thanh Nga

Từ khóa: 40 tỷxây dựng nông thôn mớiHà Nội