Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội kiểm soát toàn diện an toàn thực phẩm
24/10/2020 07:45
(HanoiTV) – 5 năm qua, phong trào thi đua thực hiện tốt an toàn thực phẩm của Hà Nội đã được sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và toàn dân. Nhiều mô hình hay trong quản lý an toàn thực phẩm đã được nhân rộng, góp phần đưa công tác kiểm soát an toàn thực phẩm dần đi vào nề nếp, xây dựng được thực phẩm sạch, an toàn và chống lại thực phẩm bẩn.