Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt
07/11/2018 07:40
(HanoiTV) - HĐND Tp. Hà Nội vừa ban hành thông báo số 28 về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện chức năng giám sát kỳ họp này, HĐND Tp. Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, 37 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm trong hai khối là HĐND và UBND.

HanoiTV

Từ khóa: