Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới
11/07/2020 20:51
(HanoiTV) - Cùng với cả nước, trong nhiều năm qua, Hà Nội đã thực hiện đồng bộ những giải pháp thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới, phù hợp với từng địa bàn dân cư.