Hà Nội nhiều di tích cấp quốc gia và thành phố cần được bảo tồn
03/01/2018 08:08
(HanoiTV) - Với gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa, Hà Nội là địa phương có nhiều di tích nhất cả nước. Thời gian qua, dù Thành phố đã quan tâm đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, song nhiều công trình vẫn xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có thể bị mất vĩnh viễn nếu không được trùng tu kịp thời.