Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Hà Nội nỗ lực dẫn đầu cả nước triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"
18/07/2020 21:32
Cụ thể hóa Chỉ thị số 02 của Thành ủy về Phát triển, xây dựng nông thôn mới từng bước nâng cao xây dựng đời sống nông dân. Sau 10 năm triển khai, các huyện ngoại thành của Thành phố đã tổ chức triển khai thành công nhiều mô hình. Để xây dựng chương trình thành công trong những năm tiếp theo phải kể đến mô hình mỗi xã một sản phẩm phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, theo các thành phần kinh tế tư nhân và tập thể nâng cao thu nhập cho người nông dân.