Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn : Hà Nội thực hiện nghị quyết 42 của Chính phủ
01/05/2020 14:10
Đại dịch Covid- 19 làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân, đặc biệt là với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nghị quyết ra đời một lần nữa đã khẳng định sự quan tâm của nhà nước, của chính phủ tới đời sống của nhân dân.