Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Thúc đẩy du lịch Hà Nội sau Covid-19
11/07/2020 12:30
Du lịch là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề từ sau dịch Covid-19. Giải pháp nào để tăng sức hút cho ngành du lịch Thủ đô?