Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Ứng phó với dịch bệnh thế nào để đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại cho nền kinh tế?
31/03/2020 14:18
Việt Nam đang đối mặt với dịch Covid - 19 và hậu quả tiêu cực của nó là tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Vậy cách ứng phó với dịch bệnh như thế nào để đảm bảo an toàn, giảm bớt thiệt hại cho nền kinh tế. Đồng hành cùng chương trình và đưa ra những quan điểm là Tiến sĩ, chuyên gia Kinh tế Nguyễn Minh Phong và Ths, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Tp Hà Nội.