Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: An toàn lao động khu vực phi chính thức
20/08/2020 14:09
Khi nói đến an toàn lao động trong khu vực phi chính thức, là nói đến lao động tự do, không ký kết hợp đồng lao động, không được tham gia BHXH, không được trang bị các kiến thức, kỹ năng ATLĐ. Đây chính là những khoảng trống, có nguy cơ mất ATLĐ trong khu vực phi chính thức.