Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em - cần sự chung tay của cả cộng đồng
16/06/2020 11:13
Trong những năm qua, việc thực hiện quyền trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em nói riêng đã được Đảng và Nhà nước, Thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo sát sao đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống chính sách pháp luật bảo vệ trẻ em cơ bản được hoàn thiện. Phần lớn các cấp, các ngành đã ý thức đầy đủ hơn về công tác trẻ em. Từ đó các quyền trẻ em đã được thực hiện tốt hơn, những vấn đề phát sinh về trẻ em được quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề trẻ em còn tồn tại, diễn biến phức tạp, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em còn không ít khó khăn, thách thức cần sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của các cấp, các ngành chức năng.