Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Bỏ chế độ biên chế Viên chức suốt đời từ 1/7/2020 - Những điểm đáng chú ý
14/07/2020 15:08
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ Công chức và Luật Viên chức. Một trong những nội dung đáng chú ý, từ thời điểm Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sẽ ký kết hợp đồng làm việc có xác định thời hạn, các đối tượng viên chức có trước thời điểm tháng 7 năm 2020 cơ bản không có sự thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Như vậy, từ ngày 1/7/2020, Việt Nam chính thức bỏ biên chế đối với viên chức. Thông tin này đã gây ra những xáo trộn trong tâm tư của công chức, viên chức.