Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Quy định về giá bán điện mặt trời mái nhà đã thực sự hợp lý?
21/08/2020 11:04
Cứ bước vào cao điểm nắng nóng, áp lực về thiếu điện, chi phí hóa đơn tăng vọt xảy ra tại mỗi gia đình, hộ dân, doanh nghiệp. Điện mặt trời mái nhà đang là giải pháp được nhiều hộ dân và doanh nghiệp lựa chọn do thời gian lắp đặt nhanh và có thể bán điện lên lưới cho ngành điện, giảm chi phí. Để khuyến khích phát triển, các dự án, mô hình điện mặt trời mái nhà, Chính phủ đã có quyết định 13/2020 QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Tuy nhiên mức giá áp dụng cho các hệ thống điện mặt trời những nhà được lắp đặt ở những nơi do HTX, doanh nghiệp ngoài ngành kinh doanh điện mức mua bán do người dân và doanh nghiệp kinh doanh điện tự thỏa thuận. Điều này đã dẫn đến một số nơi người dân phải chịu thiệt thòi khi mức mua thấp hơn mức nhà nước khuyến khích.