Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi covid
16/07/2020 13:25
Đại dịch Covid- 19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống an sinh xã hội của người dân; Đặc biệt là người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành NQ 42/NĐ-CP ngày 9/2/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nghị quyết ra đời một lần nữa đã khẳng định sự quan tâm của Nhà nước, của Chính phủ tới sống của nhân dân.