Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đảm bảo chất lượng tổ chức Đại hội Đảng các cấp
06/06/2020 19:35
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tính đến thời điểm này, sau một tháng bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid- 19, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã và đang đẩy nhanh ĐH Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025,phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch. Tuy nhiên các cấp ủy cũng xác định chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.