Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đảm bảo đa dạng sinh học cho Thủ đô
10/07/2020 11:14
Theo thống kê của các sở, ngành, thành phố có 10 hệ sinh thái, trong đó có 3 hệ sinh thái môi trường quan trọng, điều hòa môi trường Thủ đô. Ngoài ra, Hà Nội có hơn 220 hồ chứa nước điều hòa dưỡng khí cho Thủ đô. Tuy nhiên, do áp lực của sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa nhanh, thay đổi phương thức sử dụng đất, nhiều kết cấu cơ sở hạ tầng được xây dựng. Hà Nội đang đứng trước thực trạng đang suy giảm hệ sinh thái học.