Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đẩy mạnh chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp
11/03/2020 11:59
Công nghiệp chế biến không chỉ gia tăng giá trị nông sản mà còn giải được bài toán mùa vụ góp phần ổn định cung cầu. Với Hà Nội để khuyến khích và thúc đẩy công nghiệp chế biến cơ giới hóa nông nghiệp phát triển, ngày 3/7/2013 UBND thành phố đã ban hành Quyết định 4192 phê duyệt Đề án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội năm 2016 định hướng đến năm 2020. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp chế biến nông sản của Hà Nội có quy mô nhỏ, trong đó khoảng 80% là chế biến thô, công suất chỉ đạt 10-15% sản lượng. Để ngành công nghiệp chế nông sản phát triển, Hà Nội sẽ tập trung liên kết chuỗi giá trị nông sản, phát triển sản phẩm chủ lực, tập trung đầu tư một khu phức hợp chế biến bảo quản nông sản.