Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Để làng nghề phát triển bền vững
07/04/2020 14:32
Hà Nội có hơn 1200 làng nghề, trong đó có 256 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển mang lại cơ hội làm giàu cho nhiều người dân. Thế nhưng tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng khiến nhiều làng nghề đã trở nên quá tải vì thiếu mặt bàng sản xuất. Chính vì vậy, cần phải phát triển cảm điệm cụm, công nghiệp làng nghề nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, chính sách ưu tiên cụ thể của các cấp các ngành để làng nghề truyền thống giữ gìn và phát triển.