Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đổi mới công tác điều dưỡng người có công thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
23/07/2020 12:04
Hà Nội là địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước khoảng 800 nghìn người. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, trong đó có công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người có công. Việc thực hiện công tác điều dưỡng luân phiên được thực hiện luân phiên được thành phố thực hiện từ năm 1993. Đến nay, sau 27 năm, công tác điều dưỡng người có công của thành phố đã đạt được nhiều kết quả. Các trung tâm điều dưỡng đều được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, tiện nghi đáp ứng nhu cầu phục vụ bình quân hàng năm khoảng 18 nghìn lượt đối tượng.