Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Giữ lửa nghề truyền thống đam mê từ người đào tạo
02/04/2020 19:40
Hà Nội hiện có khoảng 1350 làng nghề, hơn 300 làng nghề được công nhận. Trong những năm qua việc gìn giữ nghề truyền thống luôn được các làng nghề, nghệ nhân làng nghề gìn giữ và phát huy. Có điều thật đặc biệt có một số nghề truyền thống đang được duy trì và phát huy có hiệu quả tại cơ sở sản xuất nghề nghiệp. Đó là Trường Trung cấp nghề đào tạo - một đơn vị duy nhất của Hà Nội đang đào tạo một số nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ.