Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị phòng chống dịch bệnh Covid-19
23/03/2020 09:45
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng loạt những giải pháp mà Thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện đó là tăng cường trang thiết bị, coi công tác phòng chống dịch là chống giặc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh. Ban Thường vụ Thành Ủy Hà Nội yêu cầu Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần phải trực tiếp chỉ đạo chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn và coi đây là nhiệm vụ cấp bách.