Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
03/12/2020 08:25
Cùng với nhiều giải pháp của thành phố, ngành ngân hàng đã dành nhiều tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp tại Hà Nội phát triển sản xuất kinh doanh.