Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Khắc phục hậu quả của bom mìn sau chiến tranh - Những giải pháp cần thiết
04/06/2020 10:56
Hiện nay diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam khoảng 6,1 triệu ha. Số bom mìn vật liệu chưa nổ, vẫn còn nằm dải rác trên 63 tỉnh, thành. Từ sau 1975 đến nay, bom mìn còn sót lại phát nổ đã là hơn 40 nghìn người chết và 60 nghìn người bị thương. Bom mìn đã để lại những hậu quả nặng nề, cho những người dân vùng bị ảnh hưởng. Bởi vậy những giải pháp khắc phục hậu quả của bom mìn vẫn luôn cấp bách và cần thiết.