Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Khôi phục, phát triển sản xuất và ổn định việc làm sau đại dịch Covid-19
19/05/2020 14:23
Sau đại dịch Covid -19 nền kinh tế toàn cầu nói chung và Viêt Nam nói riêng đã bị ảnh hưởng. Cuộc sống của người lao động đã có những thay đổi không như mong muốn, doanh nghiệp bị phá sản nhiều hơn số được thành lập mới.