Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
17/06/2020 12:08
Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là bước hoàn thiện về mặt thể chế, điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.