Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Mô hình 9+ hướng mở cho học sinh THCS
11/06/2020 10:59
Trong 5 năm trở lại đây mô hình 9+ đang tái khởi động lại nhằm định hướng phân luồng học sinh ngay từ THCS. Đối với học sinh việc lựa chọn mô hình 9+ là một trong những con đường ngắn và phù hợp với năng lực nhiều em để có một nghề nghiệp và thu nhập ổn định, thay vì mất 3 năm học THP. Ngay từ khi học xong lớp 9, học sinh học hệ trung cấp, cao đẳng sẽ gia nhập thị trường lao động sớm hơn; Đồng thời các em vẫn có cơ hội học tiếp lên cao đẳng và đại học sau này. ,