Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Nhiều ngành nghề vẫn khát lao động
06/08/2020 14:49
Có một thực trạng về cung cầu lao động đã diễn ra từ nhiều năm nay, đó là cung thì thừa còn cầu vẫn thiếu. Nhiều ngành nghề thừa lao động nhưng thu nhập thấp. Trong khi đó,không ít ngành nghề thiếu lao động một cách trầm trọng có mức lương hấp dẫn, lại chưa thu hút người lao động. Điều này đã dẫn đến tình trạng khát lao động ở một số ngành nghề và các doanh nghiệp đã phải đến tận cơ sở ngành nghề để đặt hàng.