Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Những điểm mới đáng chú ý về Hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 2019
15/09/2020 11:18
Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động 2019 quy định thế nào về giao kết thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động? Đâu là những điểm mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến những quy định này? Doanh nghiệp và người lao động cần phải lưu ý những điểm gì? Những nội dung này được thông tin và bình luận bởi 2 vị khách mời tham gia chương trình.