Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới
08/08/2020 11:02
Qua 10 năm triển khai, Hà Nội hiện là một trong 10 địa phương trong cả nước về xây dựng nông thôn mới. Toàn thành phố có 355/382 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, Hà Nội hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng công nhận cho 7 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố... Để đạt kết quả trên phải kể vai trò của chính quyền cơ sở là mắt xích quan trọng để tuyên truyền vận động nhân dân, đồng lòng góp sức vì mục tiêu chung, là xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi căn bản toàn diện, bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống cho người dân ở các vùng ngoại thành Hà Nội.