Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Phát triển mạng lưới điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng
10/09/2020 11:03
Theo Sở LĐ-TB Xã hội toàn thành phố đang quản lý gần 13 nghìn người nghiện ma túy có hồ sơ. Trong thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức rất nhiều chương trình hỗ trợ người nghiện như cai nghiện bắt buộc, điều trị thay thế bằng methanol. Tuy nhiên con số 70% số người nghiện đang quản lý tại cộng đồng đã đặt ra bài toán giải pháp hỗ trợ cho người nghiện tại cộng đồng.