Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Sản phẩm Made in Vietnam & Make in Vietnam
06/01/2021 11:14
Trước một số bất cập phát sinh từ nguyên tắc tự xác định và tự chịu trách nhiệm về ghi nước xuất xứ trên hàng hóa, Bộ Công thương đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép được nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về việc xác định như thế nào là mua sản phẩm hàng hóa được coi là sản phẩm của Việt Nam hay được sản xuất tại Việt Nam. Là những doanh nghiệp trực tiếp hoặc tham gia một phần tạo ra các sản phẩm hàng hóa cung ứng cho các đối tác trên thị trường, doanh nghiệp nhìn nhận như thế nào về những quy phạm pháp luật về sản phẩm của Việt Nam.