Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
05/09/2020 14:21
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức được áp dụng với tất cả học sinh lớp 1 trên toàn quốc. Chương trình giáo dục mới các em chỉ còn 7 môn học, trong đó môn học trải nghiệm được coi là môn học bắt buộc.