Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam
16/05/2020 14:12
Vào tháng 5 lịch sử thiêng liêng này, cả dân tộc ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa được thế giới ngưỡng mộ và tôn vinh. Lịch sử đã chứng minh tầm vóc tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ - một con người suốt đời toàn tâm, toàn ý cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. 130 năm càng là dịp để chúng ta khẳng định tâm nguyện và thực hiện những điều Người còn dặn lại trong sự phát triển đất nước hôm nay.