Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Tái cấu trúc doanh nghiệp thời Covid
27/05/2020 11:06
Đại dịch Covid-19 như một liều thuốc thử để biết sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam,mức độ phản ứng của doanh nghiệp ra sao khi đối diện với khủng hoảng, từ đó thấy rõ được điểm mạnh điểm yếu những thách thức và cả cơ hội phía trước. Đẩy mạnh tái cấu trúc, đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và khả năng ứng phó với các tình huống xấu là cách mà nhiều doanh nghiệp Hà Nội đang quyết liệt hoạt động và là vì sự sống còn của doanh nghiệp trong đại dịch.