Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Tăng cường công tác thanh tra, hướng dẫn Luật ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn và rủi ro
17/09/2020 11:05
Công tác ATVSLĐ vẫn luôn là vấn đề nóng. Người lao đọng vẫn thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ, rủi ro, khó lường. Vấn đề là nhận thức của chủ sử dụng lao động và ý thức người lao động phải được chú trọng. Nhận thức phải song hành cùng ý thức.