Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Thanh toán điện tử - Những chuyển biến tích cực
20/05/2020 10:59
Hiện nay thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm 70% tổng phương tiện thanh toán. Vậy đưa phương tiện thanh toán vào cuộc sống là cần thiết để thay thế thanh toán bằng tiền mặt hiện nay. Tuy nhiên chính sách không dùng tiền mặt nhất là thanh toán điện tử đã chuyển biến tích cực thế nào trong cuộc sống ở nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng hiện nay ra sao? Hành lang pháp lý cho haot động này thế nào? Giảm thanh toán tiền mặt có giảm chi phí xã hội hay không? Làm thế nào để khu vực nông thôn cũng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng?