Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Thực trạng xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố
17/07/2020 11:01
Bắt đầu từ ngày 1/8 tình hình thu hồi biển số xe của tất cả các loại hình xe tải, xe khách, xa taxi đều phải có hợp đồng đều phải chuyển sang biển màu vàng theo Thông tư số 58 của Bộ Công an có hiệu lực. Đây là quy định nhằm tăng cường sự giám sát của Nhà nước và nhân dân với các loại xe kinh doanh vận tải của thành phố nói riêng của cả nước nói chung, góp phần làm giảm các hành vi tiêu cực trong kinh doanh vận tải, xóa bỏ thực trạng xe dù, bến cóc đang hoạt động ở các đô thị lớn.